Gemau Cinderella i Ferched Ar-lein

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae Gemau Ar-lein am ddim i Ferched Sinderela

Mae'n adnabyddus dylwyth teg stori "Cinderella" mewn can mlynedd ei fodolaeth, ei fod yn hysbys i'r cyhoedd, wedi llwyddo i gael amrywiaeth mawr o haenau diwylliannol a thymhorol eiddo hollol wahanol. Mae'n, wedi'r cyfan, i ryw raddau arhetepichnoy. Roedd dolennog 'n bert hunan-gynhaliol arwres a'i goddefedd anhygoel cyn yr amgylchiadau. I ddechrau, yr arwres ufudd derbyn bwlio ei chwiorydd a llysfam Stakhanov cyflymder yn rhoi cofnodion ar waith cartref dwp, unrhyw beth ar ei gyfer heb gael. Nesaf, nid yw'n glir beth sy'n creu cymaint o argraff gan y tywysog bêl - math o ferch mai dim ond awr yn ôl gollwng y potiau a phlatiau? Roedd y tywysog hwn, sydd wedi arfer wynebu ac nad oedd yn gweld merched llafur llys trwm. Wyf yn amau ​​hynny! Gwneud siarad bach, mae'r plastig yn y ddawns? Ond mae hyn oll yn ddigon ac wedi'i amgylchynu gan y brenin yn y dyfodol. Y casgliad y gallwch ei wneud un - rhaid i ni fod gwir gariad ar yr olwg gyntaf, sydd o fwyaf nid Cinderella yn gofyn am unrhyw ymdrech. Mae fel ennill y loteri. Mewn gwirionedd mae hyn yn swyn deniadol o stori tylwyth teg - nid oes angen unrhyw beth, dim ond aros, a bydd eich bodd. Onid yw'n breuddwyd? Mewn egwyddor, cariad gwir digwydd yn aml. Ond cofiwch nad yw ffan o'r dull o fyw angen beth bynnag sydd, dim ond tywysog go iawn! Hyd yn oed y merched yn y tost yn lle i gael eu llongyfarchiadau am i gwrdd ag ef. Dim ond dyma y tywysogion i gyd yn wahanol. Mewn rhai, mae'n ffrind enaid ag ef eisiau byw bywyd, ac ar gyfer rhai miliwnydd sy'n dod o hyd yn aros mewn fflat bach cyfyng ar gyrion ac yna galw am briodi. Nid breuddwydion o'r fath, yn anffodus, gadael heb ddim yn forwyn, wedi'u bwrw i'r penaethiaid merched model wedi torri, sy'n seiliedig ar aros goddefol. Ewch at y nod, i feithrin, yn edrych - mae hyn yn Cinderella, os yw hyn yn nodweddiadol Sinderela, peidiwch â mynd dros ben llestri. Bydd yn eistedd nes i lesgedd henaint, ac yn aros am y gwahoddiad bêl cerdyn, a oedd o dan y camau sydd eu hangen yn y fynedfa trosglwyddo tywysogion cyfoethog. Ond byddai dal yn awyddus i chwarae oedran penodol ar gyfer merched merched sinderela yn ddiddorol iawn a hyd yn oed yn ddefnyddiol. I ddechrau, mae'r plant wrth eu bodd yn chwarae gemau fel Cinderella gêm a wnaed yn seiliedig ar chwedlau tylwyth teg hoff. Ac y cysyniad o "briodas" yn yr oes hon o canfyddedig braidd yn amwys a haniaethol, ac nid fel gosod targedau ar gyfer bywyd. Amser Main i'w gilydd i ddod â'r ferch peth iawn ar yr oedran cywir. Gemau Cinderella ar gyfer merched o bron unrhyw oedran - gwisg, quests cyffrous, gan archwilio - hyn i gyd yn dod ar ffurf ein arwres.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath