Gêm ar-lein Parkour

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae gemau parkour rhad ac am ddim ar-lein

Rhengoedd heddiw Parkour ymhlith ieuenctid hobïau heddiw, nad yw'n syndod - mae'n cyfuno nifer digonol o risg a chwaraeon llwyth, er mwyn i chi a'ch ffrindiau am roi cynnig ar hyn yn anodd, ond y fath achos hardd. Mae bron yn gyfartal â hwn yn mynd chwaraeon a gêm parkour. Gemau ar-lein Parkour heb doriadau a chleisiau i chi. Nawr yn yr adran hon yn casglu llawer o wahanol graffeg a themâu o gemau lle mae un prif bwrpas - i oresgyn yr holl rwystrau yn ei lwybr. Mae gennych fynediad at y to, waliau, grisiau, pibellau, bondo, balconïau, ffenestri a hyd yn oed llinellau dillad, pibellau nwy - y cyfan a all fod yn ddefnyddiol yn y cynnig. Gallwch symud gwrthrychau bach neu eu defnyddio fel ffon, i newid y strydoedd y wlad a'r ddinas, i edrych yn y ffenestr a mwynhau trigolion didoreth o fflatiau i adael i'r to. Dringwch uwch ac yn uwch, yn teimlo fel yr aer yn lanach ac yn haws i anadlu? Gelwir hyn yn rhyddid. Nid ydych yn cael eu cyfyngu gan unrhyw beth, felly ymlaen a symud i fyny. Chwarae gemau Parkour yn gallu gydag un neu fwy o gystadleuwyr am gyfnod, i aros ar y blaen, hyd yn oed ar Dâr. Mae yna hefyd gêm multiplayer ar-lein ymroddedig i grefft o Parkour a neidiau. Gwella eich sgiliau, dysgu neidiau newydd a symudiadau - gyda phob lefel newydd, y chwaraewr yn dod yn fwy medrus, yn cynyddu sgiliau gyda phob munud fynd heibio. Yn fuan iawn byddwch yn gallu i goncro y copaon uchaf ac anhygyrch, bydd yr holl toeau y ddinas ar agor i chi yn unig. Teimlo fel y meistr y cyfan, oherwydd gallwch fynd lle na all unrhyw un arall fforddio i fynd i fyny! Profiad y cyffro ei fod yn concwerwr hynod gyffrous, yr enillydd. Cael gwybod beth mae pobl yn teimlo, yn gyntaf goresgyn Everest! Flash gêm am parkour mewn unrhyw ffordd israddol i'r parkour go iawn fel techneg adrenalin chwaraeon a. Yma gallwch deimlo fel parkurschikom llawn - rydych yn gryf, ystwyth, yn gyflym, a'r coolest. Yr unig beth a all gyfyngu i chi - dangosydd Player iechyd, ar gael mewn rhai gemau o Parkour. Mae angen i chi fonitro eich chwaraewyr a chofiwch na fyddai niwed corfforol yn mynd ar ei gyfer. Felly, bob amser yn cael amser i amser i neidio a gafael ar - eich ystwythder yn bwysig yma ag yn unman arall! Chwarae Parkour dde yma ac yn awr, edrych, cychwyn a dod yn y gorau o'r holl. Cymryd rhan mewn rasys ar doeon, yn risg uchel cyrchoedd, yn ennill enw da Dewin! Gadewch bydd ein gemau eich helpu gyda hynny!

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath